Якість питної води станом на 1.06.2017р.

Вихід в мережу міста

 

 

 

 

Найменування показників

Одиниці виміру

Норматив згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10

Результати досліджень

1

2

3

4

1. мікробіологічні показники

 

Загальне мікробне число при 37ºС – 24 год 

КУО/см3

<= 100

6

Загальні  коліформи

КУО/100см3

відсутність

відсутні

Е.соlі

КУО/100см3

відсутність

відсутні

Ентерококи

КУО/100см3

відсутність

відсутні

коліфаги

БУО/дм3

відсутність

відсутні

С А Н І Т АР Н О – Х І М І Ч Н І        П О К А З Н И К И

1. Органолептичні показники

1

2

3

4

Запах: при t 20 0 С

            при t 60º С

бали

<= 2

<= 2

1

1

Забарвленість

градуси

<= 20

5

Каламутність

од. каламут. (1НОК=0.58мг/дм3

<= 2.6

2.3

Смак та присмак

бали

<= 2

0

2. Фізико-хімічні показники

Водневий показник (рН)

Одиниці рН

6,5 – 8,5

7.45

Залізо загальне

мг/дм³

<= 0,2

0.14

Загальна жорсткість

ммоль/дм3

<= 7,0

2.3

Марганець

мг/дм³

<= 0,05

0.01

Мідь

мг/дм³

<= 1,0

<0.02

Поліфосфати (за РО4)

мг/дм³

<= 3,5

<0.01

Сульфати

мг/дм³

<= 250

45

Сухий залишок

мг/дм³

<= 1000

318

Хлор залишковий вільний

мг/дм³

<= 0,5

<= 0,5

Хлориди

мг/дм³

<= 250

39

Амоній

мг/дм³

<= 0,5

0.1

Нітрити

мг/дм³

<= 0,5

0.006

Нітрати

мг/дм³

<= 50,0

3.6

Перманганатна окиснюваність 

мг/дм³

<= 5.0

1.8

Поліфосфати  (за PO43-)  

мг/дм³

≤ 3,5 

0.07

Нафтопродукти 

мг/дм3 

≤ 0,1 

відсутні

Поверхнево активні речовини аніонні 

мг/дм3 

≤ 0,5 

0